KESTÄVÄ SUUNNITTELU – EI AIKAA TUHLATTAVAKSI

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä myös sisustus- ja korjaushankkeilta. Ohjeet ja toimintamallit laahaavat kuitenkin perässä. Koska aikaa ei ole tuhlattavaksi niin iso kysymys on, että miten pystymme vaikuttamaan päästöihin tehokkaasti jo nyt?

 

Korjaus- ja sisustusprojekteihin tarvitaan suunnittelunaikaista hiilijalanjälkilaskentaa

Sertifikaattien lisäksi suunnittelussa käytetään hyväksi yksityiskohtaisempia menetelmiä, kuten hiilijalanjäljen laskentaa. Uudisrakentamisessa laskenta on jo osa vastuullista suunnittelua mutta korjaus- ja sisustusprojekteissa sitä ei tehdä tai se on ainakin luonteeltaan jälkilaskentaa, jossa nähdään mitä syntyi mutta sen jälkeen lopputulokseen ei pystytä enää vaikuttamaan. Tämä johtuu pääosin siitä, että yhteisesti hyväksyttyjä malleja laskennan tekemiseen ja laskentaan sisällytettäviin rakennusosiin ja elementtien valintaan ei ole. Työ on tältä osin käynnissä ja Amerikka on mukana Green Building Council Finlandin (FIGBC) työryhmässä, jossa alan käytäntöjä kehitetään.

Tarkoittaako tämä sitä, että laskentaa ei tarvitse tai pidä tehdä. Ei tietenkään! Laskenta, ja nimenomaan suunnittelunaikainen laskenta, on ainoa tapa mitata ja vähentää hankkeiden hiilitasetta. Kun laskenta tehdään tietomallista suunnittelun aikana, voidaan suunnitelmaa tai siinä käytettyjä materiaaleja muuttaa halutessa ja näin vähentää hankkeen päästöjä. Meillä on kykyä sisällyttää laskentaan lähes kaikki rakennusosat ja saada siten selville hankkeen aidot päästöt.

Miellyttävä ja kestävä ympäristö luo hyvän asiakaskokemuksen.

Pelkät sertifikaatit eivät takaa hankkeiden kestävyyttä

Useat globaalisti käytössä olevat sertifikaatit kuten LEED, Bream ja WELL, ohjaavat rakentamista kestävään suuntaan. Ne ovat kiinteistöliiketoiminnassa jo lähes vaatimuksia ja vihreän rahoituksen myötä sertifikaattien merkitys korostuu entisestään.

Sertifikaattien mukainen suunnittelu ei kuitenkaan riitä siihen, että saavutamme kansallisesti ja kansainvälisesti asetetut kestävyystavoitteet. Tämä johtuu siitä, että sertifikaatit ovat yleispätevinä sisällöltään laajoja ja ne sisältävät melko vähän korjausrakentamisen ja sisustushankkeiden kannalta oleellisia asioita.

 

Millä toimialoilla vaikuttavuus on suurinta?

Kokonaisuuden hiilikuormaan vaikuttaa kaikkein eniten toteutuksen elinkaari. Sen takia korkean kulutuksen tai käyttöasteen kohteet ovat tärkeitä. Samoin isot kokonaisuudet ja erityisesti sellaiset, joissa toistuvuus on suurta ja yksittäinen parempi valinta kertautuu. Hotellit, toimistot ja ketjumainen retail-toiminta ovat esimerkkejä kohteista, joiden vaikuttavuus on suuri ja joissa menetelmä on tehokas tapa toteuttaa tulevaisuudenkestävää rakentamista.

Edelläkävijyys kestävässä korjausrakentamisessa ja sisustuksessa ei ole vaikeaa tai kallista oikean kumppanin kanssa. Hiilitaseen radikaali lasku on todellisuus, joka meidän täytyy saavuttaa, ja mitä nopeammin sen teemme sen isompi vaikutus sillä on meidän kaikkien hyvinvointiin. Kestävyys on lisäksi asia, jota asiakkaat, käyttäjät ja kiinteistön omistajat arvostavat koko ajan enemmän ja enemmän ja siksi siihen on järkevää panostaa myös taloudellisesti.

 

Amerikka on vuonna 2004 perustettu toimisto, joka hyödyntää työssään monipuolisesti tutkimustietoa ja dataa, luovaa osaamista ja alan uusimpia menetelmiä. Kestävässä tilasuunnittelussa olemme Suomen johtava toimisto. Teemme kohteistamme hiilijalanjälkilaskentaa sekä vastuullisuusraportointia tietomallipohjaisesti sisustus- ja kalustetasolla.

Lue lisää