Kiinteistökehityksellä parempia ympäristöjä käyttäjille sekä lisäarvoa omistajille

Kiinteistökehityksen tavoite ja lähtökohta on nostaa kiinteistöjen arvoa, sekä rahallisesti mutta myös käyttöarvon kannalta. Meillä Amerikassa kiinteistökehitys nähdään laajasti aina isoista, pitkän aikajänteen aluekehityshankkeista yksittäisten, olemassa olevien rakennusten kevyempiin päivityksiin. Se, miten kiinteistön tai alueen kehittämistä lähestytään, riippuu aina tilaajan tavoitteista. Tarkasteltava kohde voi olla isomman peruskorjauksen tai jopa konversion edessä, jolloin syväluotaavampi tarkastelu kohteen palvelurakenteeseen, toiminnallisuuteen, tilojen käyttötarkoituksiin sekä mahdolliseen lisärakentamiseen on tarpeen. Toisaalta kohde voi olla sinällään toimiva ja teknisesti kunnossa, jolloin isoihin investointeihin ei välttämättä ole perusteita, vaan kohteen toiminnallisuutta, käytettävyyttä ja palvelukokonaisuutta voidaan miettiä kevyemmin keinoin.

Lähtökohdat ja tavoitteet selville

Oli kohteen koko ja tyyppi mikä tahansa, lähestymme kehitystä aina lähtötilanteen ymmärryksen kautta. Aluksi on ymmärrettävä, miten kohde suhtautuu ympäristöönsä ja vallitsevaan markkinaan, sekä ennen kaikkea, miten se voisi palvella käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla sekä elävöittää kaupunkiympäristöä ja tuoda sille kestävää lisäarvoa. Kun kiinteistökehitystä viedään eteenpäin näistä lähtökohdista, suunnitellut ratkaisut ovat sekä aikaa kestäviä että vastuullisia, mutta myös aitoa arvoa luovia.

Oikea ratkaisu oikeaan tarpeeseen

Kiinteistöjen elinkaari on pitkä ja siihen voi sisältyä erityyppisiä vaiheita, kuten tilapäiskäyttöä ennen mittavaa modernisointiprojektia tai kaavoitusprosessin aikana ennen uuden kaavan sallimien muutosten käynnistymistä. Me Amerikassa ymmärrämme hyvin erityyppisten kiinteistökehitysprojektien aikajänteen ja osaamme tarjota oikeanlaisia ratkaisuja oikeaan hetkeen. Voimme myös tuottaa tilaajalle päätöksenteon tueksi vaihtoehtoisia skenaarioita erityyppisistä kehitysmahdollisuuksista. Näistä ratkaisuista voidaan luoda myös jatkumo, joka keskustelee esimerkiksi kiinteistön pitkän tähtäimen huoltosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kanssa ja auttaa kiinteistönomistajaa palvelurakenteen ylläpidossa ja vuokraustyössä. Lisäksi voimme toimia varsinaisen kehitysprojektin jälkeen tilaajamme kumppanina jatkossa apuna vuokrausmateriaalien tuottamisessa ja kevyissä tilamuutoksissa. Tällainen jatkokumppanuus luontuu meiltä mutkattomasti ja suhteellisen kevyin panostuksin, sillä meillä on jo valmiiksi tarvittavat kohdekohtaiset piirustusaineistot ja ymmärrämme kohteen kokonaistavoitteet hyvin.

Toimivia konsepteja vankalla kokemuksella

Konseptointityössämme ja palvelukokonaisuuksia suunnitellessamme hyödynnämme vuosien työn kautta syntynyttä, kattavaa verkostoamme erilaisiin palveluntuottajiin ja -toimijoihin. Suunnittelemiemme kohteiden palvelukonseptit eivät ole koskaan irrallisia, vaan ne on luotu siten, että voimme tarjota tilaajalle kaupallisesti kannattavan konkreettisen vaihtoehdon, mitkä palveluntuottajat markkinasta voisivat toteuttaa tarkan analyysimme tarpeenmukaiseksi osoittaman palvelurakenteen. Voimme ehdottaa kohteisiin esimerkiksi oikeantyyppisiä ravintoloitsijoita, joiden toimintamalli ja tyyli tukee kohdekohtaisia tavoitteita kaikista parhaiten ja jotka lisäksi ovat alueen palvelutarpeen kannalta oikeantyyppisiä toimijoita. Lisäksi voimme esittää myös muita konseptiin sopivia ja taloudellisesti kannattavia toimijoita liikkumisen, arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin palveluihin. Näin varmistamme kohteiden aidon houkuttelevuuden markkinassa vuokralaisten silmissä ja samalla tarjoamme omistajille aitoa lisäarvoa luovalla tavalla.

Artikkeli on ensimmäinen osa Parempaa rakennettua ympäristöä kestävän kehityksen ehdoilla, analyyttisella otteella – kolmiosaisesta artikkelisarjasta.
Artikkelisarjan toiseen osaan tästä ja kolmanteen tästä.
Kirjoittaja Tuuli Korjus on Amerikan kehitysjohtaja, kiinteistötalouden DI ja arkkitehti. 

Mikäli projektisi kaipaa kiinteistökehityksen asiantuntijaa, voit olla yhteydessä Tuuliin sähköpostitse tuuli.korjus@amerikka.fi tai soittamalla +358 040 734 6699.

Tuuli Korjus kehitysjohtaja

Lue lisää