Amerikan polku tulevaan

Amerikan ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu! Tavoitteena on entistä avoimemmin kertoa asiakkaille ja yhteistyötahoille oman toiminnan sisällöstä, niin suunnittelun, henkilöstön kuin hallinnonkin kannalta. Vastuullisuusraportti kartoittaa samalla tietä tulevaan, yhä kestävämpään suunnitteluun, kun Amerikan toiminnan vuosittain seurattavat kiintopisteet rohkaisevat parantamaan eri osa‐alueita.

Kestävyys ja vastuullisuus muodostavat yhden Amerikan arvoista. Kestävät suunnitteluratkaisut, projektien tyylikkäät lopputulokset ja julkiset asiantuntijaesiintymiset ovat pinta toiminnalle, jonka taustaa vastuullisuusraportti avaa. Jatkuva oman suunnittelun työkalujen kehitystyö, ammatillisen osaamisen lisääminen ja alan yhteisten toimijoiden, kuten Suomen Green Building Councilin, työryhmäkehittäminen mahdollistavat Amerikan toiminnan mitattavuuden ja seurannan. Tällöin suunnitteluratkaisuista on mahdollista kertoa tarkemmin, mikä tukee asiakkaidemme taksonomian mukaista vastuullisuusraportointia ja viestintää.

Suurin sysäys kestävän suunnittelun tielle otettiin 2020 pintamateriaalikirjaston muokkauksen ja tiekartan luomisen myötä. Tämän kehityksen pohjana toimivat aiemmin 2017‐2018 erilaiset projektit ja kestävämmän suunnittelun maisterityön ohjaus. LCA (Life Cycle Assessment) selvitystyön ja Ruohonjuuren Flagship ‐projektissa pilotoinnin kautta 2021 saatiin Amerikalle ensimmäiset mitattavat kiintopisteet kaupallisen tilasuunnittelun kestävyyden arvioimiseksi. Matkan varrella Amerikka on erityisesti panostanut henkilöstön kouluttautumiseen aihepiirin sisällä ja muun muassa WELL‐, hiilijalanjälkilaskenta‐, EPD‐koulutukset ja tulevat lainsäädännön muutokset ovatkin amerikkalaisten osaamisen piirissä. Laajempaa kestävän alue‐ ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijaohjausta Amerikan asiantuntijat ovat tarjonneet myös monissa hankkeissa mukaan lukien Makasiinirannan suunnittelukilpailu ja Turun kauppahallikortteli.

Vuosittain päivitettävän vastuullisuusraportin avulla läpinäkyvämmän toimimisen mittarit; EPD‐ luokiteltujen pintamateriaalien osuus, kyseisenä vuonna alkaneet kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät projektit ja henkilökunnan osallistumisprosentti tarjottuihin koulutuksiin, ohjaavat toimintaa eteenpäin. Samoin vuosittain päivitetty kestävän kehityksen tiekartta kertoo tulossa olevan muun muassa projektien hiilineutraaliustavoitteen, ympäristösertifikaattien, kiertotalouden ja elinkaarisuunnittelun sujuvan käytön ja sisällyttämisen kaikkiin Amerikan projekteihin 2025‐2030.

Voit ladata Amerikan kestävyysraportin täyttämällä alla olevat tiedot:

"*" indicates required fields

Etunimi*
Sukunimi*

Lue lisää