Amerikka kutsuu asiakkaansa mukaan matkalle kohti parempaa huomista! 

Kestävä kehitys on täällä nyt!

Kestävä kehitys painottuu Suomessa kiinteistökehityksen parissa toimivien yritysten toimintamalleissa lähivuosien aikana. Kehityssuunnan takaa muun muassa rakennuksen vähähiilisyyden ja elinkaariominaisuuksien todentaminen rakennuslupaan ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen avulla viimeistään vuonna 2025. Suunnittelutoimisto Amerikka on kantamassa korttaan kekoon oman kestävän kehityksen hankkeen muodossa. Tämä hanke tähtää siihen, että voimme auttaa asiakkaitamme heidän hankkeissaan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tähtäämme vaatimusten täyttymiseen etupainotteisesti jopa korjausrakentamisen ja tilasuunnittelun hankkeissa, joissa määräykset eivät tule olemaan vielä yhtä voimakkaita kuin uudisrakentamisessa.

Kestävä kehitys roadmap
Amerikan kestävän kehityksen roadmap yhdistettynä Suomen, EU:n ja globaaleihin tavoitteisiin.

Kestävä kehitys on kannattavaa ja haluttavaa

Maailman suurimman varainhoitoyrityksen BlackRockin, toimitusjohtaja Larry Flink on jo useamman vuoden ajan vuosittaisissa kirjeissään toimitusjohtajille* korostanut kestävän kehityksen merkitystä osana yrityksen arvon ja investointipotentiaalin luomista. Maksimaalinen tuotto ei enää riitä maailmassa, jossa kestävän kehityksen vaateet ovat ainoa tae sille, että meillä on jatkossakin olemassa planeetta, jossa toimia. Kestävä kehitys takaa yritysten liiketoiminnan, kannattavuuden ja koko olemassaolon pitkällä aikavälillä ja edistää tällä tavoin osakkeenomistajien etua.

Viestintätoimisto Ellun Kanojen viime vuonna tekemän ”Rytmihäiriöbarometrin”** mukaan 77 % suomalaisista ajattelee, että kasvavien sosiaalisten ja ekologisten ongelmien takia yritysten pitää olla mukana ratkomassa yhteiskunnan suuria uhkatekijöitä. Niin ajattelevat myös nykyiset ja tulevat työntekijät, joista yli 70 % uskoo, että ihmisten pitäisi kieltäytyä tekemästä työtä epäeettisissä yrityksissä. Kestävän kehityksen agenda kiinnostaa siis kuluttajaa ja vaikuttaa suuresti työnantajamielikuvaan. Sen vuoksi muun muassa monet menestyksekkäiden yritysten johtajat, kuten Amazonin Jeff Bezos, Applen Tim Cook ja GM:n Mary Barra ovat halunneet määritellä uudelleen yrityksen olemassaolon tarkoituksen niin, että kestävä kehitys on liiketoiminnan ytimessä.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen vaatimukset

Kestävän kehityksen vaatimukset ottavat huomioon ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Rakennetun ympäristön kannalta erityisen merkillepantavaa on se, että 40% maailman hiilidioksidipäästöistä tulee rakentamisesta ja kiinteistöistä***. Monet Amerikan asiakkaat ovat kunnostautuneet erinomaisen hyvin kestävän kehityksen edistämisessä. Helsingin keskusta-alueen arvokiinteistöissä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi on otettu huomioon kulttuurinen kestävyys. Tällöin kunnioitetaan olemassa olevaa, pidennetään sen käyttöikää ja otetaan huomioon toiminnan elinkaari vanhassa rakennuksessa. Tällaisia kohteita ovat mm. Kaivopiha ja Päärautatieasema.

Kestävä kehitys prosessi
Amerikan suunnitteluprosessi huomioi kestävyysnäkökulman jokaisessa työvaiheessa.

Amerikka ottaa aktiivisen roolin kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

Amerikan oma kestävän kehityksen prosessi ja kriteerien arvottaminen nojaavat sekä kansainvälisiin että Suomen päästötavoitteisiin ja kestävän kehityksen hankkeisiin. Otamme aktiivisen roolin kestävän kehityksen rakentajana kaikissa projekteissamme tarjoten asiakkaillemme mahdollisuutta hankkeittensa toteuttamiseen kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Hanke on käynnistetty oman ”Keke-roadmappimme” ja ”Keke-prosessiemme” laatimisella. Toivotamme kaikki asiakkaamme mukaan matkalle kohti parempaa huomista!

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Amerikan kestävän kehityksen asiantuntija, arkkitehti SAFA Susanna Leppäsen ja projektipäällikkö/ sisustusarkkitehti Laura Lampon kanssa. Amerikan sustainability-hanke on toteutettu Business Finlandin rahoituksella.

Viitteet:
*LarryFlink’s2021lettertoCEOs:
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter 

**Rytmihäiriöbarometri:
https://ellunkanat.fi/rytmihairiobarometri/ 

*** ”Theworld needs corporate activists. With these 5 steps you can become one” / World Economic Forum 2020:
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/the-world-needs-corporate-activists-with-these-5-steps-you-can-become-one/ 

Lue lisää