Faktat

Kohde:
Helsingin Päärautatieasema: konseptin uudistus ja palveluiden uudelleenjärjestäminen.

Asiakas:
VR Oy

Ajankohta:
2018-

Laajuus:
Konseptisuunnittelu kattoi koko aseman alueen, 16 000m2

#designbyamerikka:
Aseman konseptin uudistus ja palveluiden uudelleenjärjestäminen. Keskushallin uusien kioskien arkkitehtisuunnittelu. Länsihallin uusien liiketilojen sisäjulkisivujen ja käytävän suunnittelu. Kaivokadun uuden terassin konseptisuunnittelu. Opastuksen ja mainoslaitteiden yleissuunnitelma. Liiketilojen vuokrausmateriaali, vuokralaisten suunnitteluohjeet ja vuokralaisten suunnittelun yhteensovittaminen.

Top 3

  • Arvokkaan ja suojellun asemarakennuksen uudistaminen hienovaraisesti ja toimivasti
  • Uudet palvelut ja olemassa olevien palveluiden uudelleenjärjestely tavalla, jossa matkustajien ja kaupunkilaisten tarpeet on huomioitu aikaisempaa paremmin
  • Uusien kioski- ja liiketilojen liittäminen osaksi herkkää ympäristöä materiaalivalintojen ja muotokielen avulla.

Tiimi

  • Amerikka: Sami Maukonen, Jussi Salmivuori, Taija Maunu, Mikko Lahti, Taru Leppänen, Topi Vallarén, Fred Ash, Matias Hietanen, Tomi Jokinen, Teemu Nojonen
  • VR: Hankkeen projektinjohtaja Jani Jääskeläinen
  • Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy / Talli Oy ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Helsingin päärautatieasema on yksi maailman kauneimmista asemista

Ainutlaatuinen asema

Helsingin Päärautatieasema on valittu useissa listauksissa (mm. BBC) maailman kauneimpien rautatieasemien joukkoon. Eliel Saarisen suunnittelema asema valmistui 1919 ja rakennus on osa Suomen ja Helsingin historiaa sekä tärkeä osa satojen tuhansien ihmisten päivittäistä arkea. Aseman palvelut ja rakennuksen tilajärjestelyt ovat olleet jatkuvassa muutoksessa. Muutoksen syitä ovat olleet mm. lisääntynyt tilantarve, matkustaja- ja rahtiliikenteessä tapahtuneet uudistukset sekä yhteyden avaaminen Asematunneliin 1960-luvun lopussa.

Ymmärrys uudistuksen taustalla

Nykyisen uudistuksen taustalla on niin ikään junaliikenteessä tapahtuneet muutokset, erityisesti lipunmyynnin digitalisoituminen. Myös aseman peruskorjaustarve osui monin osin ajallisesti hankkeen aikatauluun. Kolmas merkittävä asia on ympäröivässä kaupunkirakenteessa tapahtuneet muutokset kuten lähialueelle tulevat uudet hotellit, jotka tuovat asemalle lisää kansainvälisiä käyttäjiä.

Hankkeen alussa tehtiin laaja kartoitus- ja analyysivaihe. Analyysin, kyselytutkimusten ja haastattelujen perusteella vahvistui käsitys uuden palvelurakenteen vaatimuksista. Junamatkustajat ovat edelleen aseman suurin ja sitä kautta keskeisin käyttäjäryhmä, mutta myös muut aseman käyttäjät, kuten lähialueen työntekijät, otettiin osaksi muutoksen kohderyhmää. Lähtötilanteessa lähes kaikki aseman palvelut oli suunnattu tukemaan matkustamista ja olivat siksi luonteeltaan nopeita. Analyysin pohjalta voitiin kuitenkin todeta, että myös toisen tyyppisille, pidemmän viipymän palveluille, on tarvetta. Ne tuovat asemalle uusia käyttäjiä, palvelevat laajemmin myös ei-matkustavia kaupunkilaisia ja lisäävät sitä kautta aseman viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

 

Toimiva ja viihtyisä

Hanke käynnistyi matkustajapalveluiden keskittämisellä Länsisiipeen. Muutoksen taustalla oli lippukaupan siirtyminen verkkoon, jonka seurauksena entinen Lippuhalli jäi vaille käyttöä. VR:n asiakaspalvelun lisäksi Länsisiipeen siirtyi myös HSL:n asiakaspalvelupiste sekä matkailuneuvonta. Kellarikerroksessa olevat matkatavaroiden säilytystilat ja wc-tilat uusitaan.

Entinen Lippuhallin tila muutetaan ravintolaksi. Laadukkaalle ravintolalle on asemalla tilausta. Muutos on luonteva, sillä hallin alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut matkustajien odotus- ja ravintolatila. Lippuhallin Postitalon puoleiseen päätyyn, aikaisemmin yleisöltä suljettuun tilaan, avataan asemalta niin ikään puuttunut pidemmän viihtymisen kahvila. Kaivokadulle avataan uuden ravintolan terassi, joka osaltaan elävöittää Helsingin ydinkeskustan kaupunkikuvaa.

Keskushallin uudet kioskit

Keskushallin on avattu kaksi uutta kioskia. Ne sijoittuvat aseman vilkkaimmin liikennöityyn kohtaan, molemmin puolin Kioskihalliin johtavaa kulkureittiä. Kioskit tuovat nopean palvelun valikoimaan terveellisiä ja helposti syötäviä välipaloja. Kioskien muotokieli on pelkistetty ja materiaaleina on käytetty patinoitua messinkiä, tammea ja lasia. Uudet kioskit siis toisaalta erottuvat muotonsa puolesta ja samaan aikaan sopeutuvat materiaaliensa osalta aseman miljööseen. Suunnittelutoimisto Amerikka on vastannut kioskien arkkitehtisuunnittelusta.

Länsihallin uudet liiketilat

Länsisiiven alussa olevat kellariin johtavat portaat sekä hissi siirrettiin uuteen paikkaan lähemmäksi matkustajapalveluiden uusia tiloja. Vapautuneelle alueelle tehtiin uusi liiketila, joka täydentää Länsihallin sisäjulkisivun symmetriseksi. Liiketilojen shopfrontit ja Länsisiipeen johtavan käytävä uusittiin. Amerikan suunnittelemien shopfronttien materiaaleina on käytetty tammea ja lasia, käytävän otsapinta ja opasteet ovat patinoitua messinkiä.

Valokuvat asemahallista ja mallinnukset: Amerikka, valokuvat Kulttuurihallista: Aleksi Poutanen ja Peter Lundqvist.

Kaipaako kohteesi kehittämistä? Olemme käytössäsi! Ole yhteydessä Asiakkuusjohtajaamme Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi tai soittamalla +358 40 595 8580. 

Katso hankkeen kumppaneiden kanssa tehty Steissin sydän-video

Lue lisää