Amerikan tähtitaivaalle on saatu uusi tähti

Tuuli Korjus Kehitysjohtaja

Tuuli Korjus tuo lisää rautaista kiinteistökehityksen ja kestävän kehityksen osaamista Amerikkaan

Tuuli Korjus on tullut Amerikkaan uutena kehitysjohtajana kesäkuun alussa. Tuulin rooliin Amerikassa kuuluu vahvasti sekä hankkeiden että prosessien kehittäminen kiinteistötalouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tuuli kehittää Amerikan kykyä vastata hankkeista kokonaisvaltaisesti aina alkuvaiheen analysoinnista ja lähtökohtien kartoittamisesta lopulliseen toteutettuun konseptiin asti. Tämä kaikki yhteistyössä Amerikan rautaisten konseptoinnin ja suunnittelun ammattilaisten kanssa.

Arkkitehti ja kiinteistökehittäjä pitää loppukäyttäjän keskiössä

Tuulilla on sekä kiinteistötalouden diplomi-insinöörin että arkkitehdin tausta. Hän on vetänyt aiemmin hankekehitysprojekteja rakennusliike YIT:ssä. Matkaan on tarttunut laaja-alaista ymmärrystä niin hankkeiden teknisestä kuin kaupallisesta puolesta. Tuulin ohjenuorana on, että käyt­täjät ovat kiinteistökehityksessä kaikki kaikessa; kannattavia hankkeita ei ole, ellei tinkimätöntä työtä tehdä nimenomaan loppukäyttäjän eteen.

Hankekehitystä kestävä kehitys edellä

“Rakennetulla ympäristöllä on valtava vaikutus ilmastonmuutoksen hallinnas­sa. Kiinteistökehitykses­säkin ilmastonäkökulman painoarvo tulee kasvamaan ja kestävän kehityksen osaaminen on ensiarvoisen tärkeää”, toteaa Tuuli. Amerikan kestävän kehityksen hanke on potkaistu käyntiin ja Tuulin yhtenä tehtävänä on viedä sen tavoitteita käytäntöön kiinteistökehitysprojekteissa. Amerikka pystyy näin auttamaan asiakkaitaan entistä paremmin kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisessä.

Saat yhteyden Tuuliin sähköpostitse tuuli.korjus@amerikka.fi tai soittamalla 040 734 6699.

Tuuli Korjus kehitysjohtaja

Lue lisää