Hyvä työympäristösuunnittelu sovittaa yhteen työnantajan tavoitteet ja työntekijän tarpeet

Työympäristöllä on ratkaiseva rooli organisaation menestykseen. Toimitilamarkkinassa yrityksillä on viime vuosina hybridityönteon yleistyttyä ollut trendi pyrkiä pienempiin neliöihin. Toisaalta monen yrityksen tavoitteena on samanaikaisesti houkutella työntekijöitä takaisin toimistolle. ”Tehokkuus työympäristön neliöissä menee liian pitkälle, jos se syö tehokkuutta yrityksen työntekijöistä tai itse liiketoiminnasta” sanoo Suunnittelutoimisto Amerikan toimitusjohtaja Heidi Lilja, joka toimi aikaisemmassa työssään Nordean toimitilajohtajana Suomessa ja Virossa.
 

Työntekijöiden tarpeiden kuuntelu toimitilojen suunnittelussa on johdolle entistä tärkeämpää silloin kun ihmiset halutaan takaisin toimistolle. On siis löydettävä tasapaino työnantajan tavoitteiden ja työntekijän tarpeiden välillä. Toimitilan neliöiden kustannustehokkuus on optimaalinen silloin kun se ajaa työnantajan tavoitteita, mutta varmistaa samalla työntekijöiden viihtyvyyden sekä sosiaalisen kanssakäymisen ja henkilökohtaisen tilan tarpeet.  

 

Työympäristö palvelemassa liiketoimintaa kokonaisuudessaan 

Työnantajan tavoitteet toimitilan suhteen voivat olla moninaisia. Organisaatio voi etsiä työympäristöä, joka tukee uudistuneita työnteon tapoja, houkuttelee asiantuntijoita siirtymään kotoa toimistolle ja vahvistaa työnantajamielikuvaa. Sijainnin merkitys asiakassuhteiden kannalta voi ohjata valintoja, samoin kuin tilojen vaikutus organisaation kulttuuriin ja ilmapiiriin.
 

Tyytyväiset työntekijät ovat tutkitusti tuottavampia, motivoituneempia ja sitoutuneempia organisaatioonsa. Siksi on elintärkeää, että työnantaja ottaa huomioon myös työntekijöidensä tarpeet toimitilasuunnittelussa. Erilaiset työtehtävät edellyttävät erilaisia tiloja. Lisäksi esimerkiksi eri ikäiset työntekijät kaipaavat erilaisia työtiloja. Työtilan tulisi tukea erilaisten työtehtävien vaatimuksia ja palvella kaikkia ikäryhmiä. Lisäksi työntekijöillä on monesti kaipuu omaan “kotipesään”. Englanniksi puhutaan sanalla “camping”. Kotipesässä tärkeänä koetaan yleensä esim. yhteisöllisyys ja kollegojen kohtaaminen.
 

Hyvä työympäristösuunnittelu on investointi menestykseen 

Hyvä suunnittelija osaa sovittaa yhteen työnantajan tavoitteet ja työntekijän tarpeet. Eri alojen ja organisaation sisäisten tiimien tarpeet vaihtelevat, joten suunnitteluratkaisut on tehtävä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Optimaalinen toimitila ei ole pelkästään kustannuskysymys, vaan se on investointi organisaation pitkän aikavälin menestykseen. Näin ollen tavoitteiden ja tarpeiden yhteensovittamisessa on löydettävä oikea tasapaino taloudellisten ja inhimillisten tarpeiden välillä. 

 

Artikkelin on kirjoittanut Amerikan asiakkuusjohtaja Maria Kelter yhdessä Amerikan toimitusjohtajan, Heidi Liljan sekä luovan johtajan, Teemu Nojosen kanssa.  
 

Kaipaatko apuja toimitilojenne suunnitteluun? Olemme käytössäsi! Ole yhteydessä Asiakkuusjohtajaamme Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi
tai soittamalla
+358 40 595 8580. 

Lue lisää