Vastaukset työympäristöjen yksilöllisiin suunnitteluhaasteisiin löytyvät kysymällä

”Löysin ihanan toimitilan, mutta en tiedä mahdummeko sinne.”

”Olen teettänyt meille työympäristöselvityksen, mutta en osaa näiden papereiden kanssa edetä niin, että selvitys jalkautuisi tilaan.”

”Teimme kyselyn työntekijöillemme ja toimitilojemme viihtyisyyttä ja toimivuutta pitäisi parantaa, jotta he haluaisivat viettää enemmän aikaa toimistolla. Kaipaisin apua tähän työhön.”

”Olemme muuttamassa uusiin tiloihin. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tarpeeksi on noussut työmme luonteen takia työtilojen muuntojoustavuus. Pystyisittekö auttamaan?”

Helsinger Kaivopiha

 

Toimitila-asioita ratkovilla organisaatioilla on tänä päivänä varsin moninaisia näkökulmia mietittävänään. Työnteon hybridiaika, hyvinvoinnin merkityksen vahvistuminen sekä kestävän kehityksen vaatimukset ovat nyt jokaisen muutosta pohtivan yrityksen pöydillä. Kuitenkin jokaisella organisaatiolla on myös ne erityiset, omat tilanteet ja kysymykset, joihin kaivataan neuvoja ja vastauksia. Kuinka jäsentää tarvettaan ja edes pyytää tarjousta suunnittelusta, kun huomioon otettavia asioita on niin paljon?

Yrityksen tarpeisiin räätälöidyt toimitilat ovat myös johtamisen työkalu

Paras tapa toimivan ja viihtyisän toimitilan saavuttamiseksi on ennen kaikkea varhainen yhteydenotto suunnittelijoihin sekä avoin keskustelu. Työympäristöjen suunnittelu on räätälintyötä, jossa vastauksia haetaan yhteistyössä työtä tilaavan asiakasorganisaation ja suunnittelijan välillä. Asiakkaalla on paras mahdollinen tieto juuri tämän yrityksen tilanteesta sekä tarpeista. Hyvä suunnittelija osaa kaivaa lopputulokseen vaikuttavan tiedon asiakkaalta. Häneltä löytyy kokemuksen kautta kertynyttä tietotaitoa tilaratkaisuihin ja toimiviin malleihin liittyen. Lisäksi hyvältä suunnittelijalta löytyy luovaa ongelmanratkaisukykyä ja kykyä löytää vastauksia kimurantteihin asiakokonaisuuksiin.

 

Remedy Entertainment Headquarters

 

Työympäristö on tärkeä osa yrityksen kulttuuria sekä johtamisen apuväline. Se mikä sopii lakiasiainyritykselle, ei välttämättä toimi pelifirmalle – joskin yksilöllisiä eroja on näissäkin. Suunnitelmia ei voi vetää pakasta tai monistaa yritykseltä toiselle. Hyvällä suunnittelijalla on aito halu auttaa asiakasta. Näin ollen hyvä suunnittelija osaa kuunnella ja kysyä ennen kuin vastaa. Hän osaa myös haastaa tilaajaa ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaan haasteisiin.

 

Liiketoimintaymmärrys suunnittelun peruspilari

Tärkeä osa jokaista työympäristön kehitys- ja suunnitteluprojektia on käyttäjien osallistaminen ja sen varmistaminen, että kaikki kokevat tulleensa kuulluksi ja tilat tuntuvat omilta, kun niihin muutetaan. Osallistamisen prosessi suunnitellaan aina projektikohtaisesti, mutta sen peruselementtejä ovat hyvin suunnitellut ja fasilitoidut työpajat, ydinhenkilöiden ja roolien haastattelut ja mahdollinen pilotti-toiminta. Osaava suunnittelija osaa rajata kokonaisuudet siten, että osallistamisessa keskitytään työympäristön ratkaisujen kannalta oleellisiin asioihin ja aidosti haetaan ymmärrystä liiketoiminnasta, yrityskulttuurista sekä toimintatavoista.

Selkeät ja ymmärrettävät suunnitelmat

Kun suunnittelijalla on käytössään modernit suunnitteluohjelmat sekä osaaminen 3D-maailmassa, voidaan perinteisiin pohjapiirustuksiin tottumattomatkin saada hahmottamaan tiloja aidosti erilaisin visualisoinnein ja virtuaalikävelykierroksin. Lisäksi voidaan esitellä ja vertailla tehokkaasti ja nopeasti erilaisia vaihtoehtoja. 3D auttaa toki harjaantunuttakin silmää hahmottamaan tilakokonaisuutta syvemmin, jolloin suunnitelmista saadaan kehitettyä vieläkin tarkoituksenmukaisempia. Tiivistettynä voisi todeta, että siirtymä 2D-suunnittelusta 3D-maailmaan mahdollistaa toimitila-asiakkaan palvelemisen kokonaan uudella tasolla. Tätä kannattaa asiakkaan myös muistaa aina suunnittelijaltaan vaatia.

 

Ammattitatoa on löytää paras, ei helpoin ratkaisu

Tilaajan ei tarvitse tietää, mitä hän tarvitsee. Hän voi esitellä keskeneräisiä tai vaihtoehtoisia skeenarioita toiveistaan ja luottaa suunnittelun prosessiin. Jakamalla ja yhdessä asioita ratkomalla päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

 Artikkelin on kirjoittanut Amerikan asiakkuusjohtaja, valtiotieteen maisteri Maria Kelter yhdessä Amerikan kehitysjohtajan, kiinteistötalouden DI ja arkkitehti Tuuli Korjuksen kanssa.  

Kaipaatko apuja toimitilojenne suunnitteluun? Olemme käytössäsi!
Ole yhteydessä Asiakkuusjohtajaamme
Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi tai soittamalla +358 40 595 8580.

Katso tästä Amerikan suunnittelijoiden kertomana prosessistamme:

Lue lisää