Turun Kauppahallin kortteli

Faktat

Kohde:
Turun Kauppahallin kortteli

Asiakas:
Turun kaupunki

Ajankohta:
2022

Laajuus:
48 550m²

#designbyamerikka:
Osana korttelin kehityskonseptia laadittu korttelin kaupallinen konsepti sekä kauppahallin tarkempi kaupallinen konsepti. Amerikan toimiala- ja markkinaosaamisen, haastattelujen, olemassa olevan aineiston sekä työpajojen pohjalta.

Top 3

  • Osallistavan prosessin kautta laajasti ymmärrystä eri sidosryhmiltä
  • Loistavaa tiimityöskentelyä Turun kaupungin, JKMM Arkkitehtien ja Amerikan kesken
  • Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt Kauppahallin korttelin kehittämisen pohjaksi laaditun kehityskonseptin ohjeellisesti noudatettavaksi

Työryhmä

  • Amerikka: Teemu Nojonen, Tuuli Korjus, Roosa Verkasalo, Julia Teeriaho
  • Turun kaupunki: Janne Mustonen, Jenna Kaarela, Pauliina Karjalainen, Hanna Sjöbring
  • JKMM Arkkitehdit: Harri Lindberg, Samppa Lappalainen, Teemu Kurkela

Olimme mukana kehittämässä yhden Turun keskeisimmän korttelin tulevaisuutta yhdessä Turun kaupungin ja JKMM arkkitehtien kanssa

Yksi keskeisimmistä kortteleista Turun keskustassa kehittyy

Turun Kauppahallin kortteli kehittyy osana Turun kaupunkistrategian mukaista keskustakehitystä. Kortteli sijaitsee Turun ydinkeskustassa Kauppatoria kulmittain vastapäätä ja se on yksi toria reunustavista kahdeksasta korttelista. Kauppahallikortteli jakautuu kuudeksi erilliseksi tontiksi, joista osa on yksityisessä omistuksessa ja osa Turun kaupungin omistamia.

Korttelin kokonaiskehityksen veturina toimii Sytytä Turku-Innovaatiokumppanuus, jossa JKMM Arkkitehdit Turun kaupungin innovaatiokumppanina tarkastelee korttelin kehityksen massoittelua ja laatii maankäytön tutkimusta, esimerkiksi kauppahalliin liittyvälle uudisrakennukselle.

Kaupallisella konseptilla suuntaviivat tulevaisuuden kehitykselle ja tukea päätöksentekoon

Amerikan kaupallisen konseptityön roolina oli hahmottaa korttelin kaupallista potentiaalia ja elinvoimaisia sisältöjä suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Työssä oli oleellista varmistaa kehitystoimenpiteiden tulevaisuudenkestävyys. Konseptityön perustana toimivat ytimekäs taustatutkimus sekä työpajoihin ja haastatteluihin pohjautuva laaja osallistava prosessi. Lähtöaineiston läpikäynnin pohjalta muodostettiin näkemys nykytilanteesta, joka toimi työn kivijalkana läpi koko prosessin.

Amerikan kaupallinen konseptityö oli osa kauppahallikorttelin kehittämisen pohjaksi laadittua kehityskonseptiesitystä, joka koottiin Turun kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten. Esitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen toimesta ohjeellisesti noudatettavaksi lokakuussa 2022.

Korttelitason kaupallinen konsepti

Konseptityössä Kauppahallikorttelia tarkasteltiin kokonaisuutena, jolloin voitiin hahmottaa osiensa summaa paremmat ratkaisut. Kauppahallikorttelin konseptissa kortteli nähtiin selkeästi hybridikorttelina, jossa on elämää vuorokauden ympäri kaikkina vuodenaikoina. Moniin eri käyttäjäryhmiin nojaava kokonaisuus tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisen palvelukokonaisuuden ja korttelin yrityksille vankan ja tasaisen asiakasvirran. Korttelin kivijalan palvelut vahvistavat Turun keskustan vetovoimaa sekä nykyisten että uusien asiakkaiden silmissä.

Korttelin konsepti rakennettiin neljän pääteeman ympärille, joita olivat:

  • Ruokakulttuurin kivijalka
  • Tulevaisuuden tekijät
  • Asuminen ja majoitus
  • Kaupunkikulttuuri

Kauppahallin tarkempi konsepti

Kauppahallilla on edessään mittava peruskorjaus tulevina vuosina ja nyt on oikea aika tarkastella kauppahallin toiminnallista kokonaisuutta osana kehittyvää korttelia. Tämän vuoksi työmme yhteydessä kauppahallista tuotettiin tulevien muutosten tueksi tarkempi kaupallinen kehityskonsepti, jonka kantavana ajatuksena oli olemassa olevan tunnelman ja toiminnan säilyttäminen tulevaisuuden tarpeisiin vastaten. Osana kauppahallin strategisen ratkaisun muodostamista toteutettiin haastattelu- ja tutustumiskierros kauppahallikohteisiin Pohjoismaissa. Taustatyön perusteella kauppahallien elinvoima syntyy tänä päivänäkin vahvasta arjen asioinnista ja paikallisesta asiakaskunnasta.

 

Kestävä kehitys konseptityön läpileikkaavana teemana 

Kestävä kehitys ja sen huomioiminen korttelin kehittämisessä kulki mukana läpi koko prosessin. Ylätason tavoitteena oli, että korttelin kaikki kehitys tukee kestävämpää kaupunkiympäristöä ja huomioi niin sosiaalisen, ekologisen, taloudellisen kuin kulttuurillisenkin kestävyyden. Konkreettisina kestävyysteemoina kierrätyksen ja jätteenlajittelun ratkaisut nousivat keskeisiksi. Myös liikkumisen ja logistiikan ratkaisut nousivat tärkeiksi teemoiksi rakennettaessa korttelin kestäviä ratkaisuja.

Kysy projektista lisää Teemu Nojoselta, teemu.nojonen@amerikka.fi. Mikäli vastaava hanke on sinulle ajankohtainen, ole yhteydessä Tuuli Korjukseen: tuuli.korjus@amerikka.fi.

Pääkuva/aksonometria: JKMM Arkkitehdit

Meillä on Amerikassa ytimekäs ja kiinteistökehitystyötä laajasti palveleva asiantuntijatiimi. Tiimillämme on vahvan kaupallisen toimiala- ja trendiymmärryksen lisäksi osaamista ja kokemusta kiinteistötaloudesta sekä pääsuunnittelusta ja vaativasta arkkitehti- ja tilasuunnittelusta. Toimintamuotona erilaisten yhteiskehittämisen prosessien hallinta on niin ikään vahvaa osaamisaluettamme. Usein hankkeisiin jollain tavalla sidoksissa olevat tahot omaavat arvokasta tietoa kehityksen tueksi ja paras tapa on käydä keskustelunomaisia haastattelukierroksia sidosryhmien keskuudessa tai järjestää tehokkaita, hyvin suunniteltuja työpajoja sidosryhmille.

Lue lisää