Vantaan Oppimistalo

Faktat

Kohde:
Vantaan Oppimistalo

Asiakas:
Vantaan kaupunki

Ajankohta:
2022

Laajuus:
10 000m²

#designbyamerikka:
Vantaan Oppimistalosta rakentuu uusi joustaviin ja yhteiskäyttöisiin tilaratkaisuihin perustuva oppimisympäristö, joka tuo saman katon alle laajan verkoston ammatillisen koulutuksen tarjoajia. Oppilaitoksille, kaupungin edustajille ja sidosryhmille suunnatun osallistavan prosessin lopputuloksena oli Oppimistalon tilallinen ja toiminnallinen visio.

Top 3

  • Monialaisen toimijaverkoston tarpeet ja toiveet kiteytettiin selkeäksi tilalliseksi ja toiminnalliseksi visioksi, joka toimii jatkotyön pohjana.
  • Erinomaista yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa.
  • Työ edesauttoi hankkeen seuraaviin vaiheisiin siirtymistä ja kiinnostuneiden toimijoiden sitoutumista kehittämiseen.

Työryhmä

  • Amerikka: Teemu Nojonen, Tuuli Korjus, Roosa Verkasalo
  • Vantaan kaupunki: Ulla Boer, Ari Ranki

RAKENSIMME TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA OPPIMISTALON TILALLISEN JA TOIMINNALLISEN VISION JATKOKEHITYKSEN POHJAKSI.

OPPIMISTALOA KEHITETÄÄN OSANA OPPIMISKAMPUSTA

Oppimistaloa suunnitellaan osaksi Tikkurilan aseman viereen rakentuvaa Oppimiskampusta, joka on yksi Vantaan kaupungin kärkihankkeista. Oppimiskampuksen hankkeen valmistelu on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on, että sitä lähdetään rakentamaan 2024. Kampus koostuu kahdeksasta korttelista, joihin tulee noin 100 000m² tiloja oppilaitoksille, yrityksille, julkisille ja yksityisille palveluille sekä asumiselle.

OPPIMISTALON PROJEKTIN YTIMESSÄ OLI HUOLELLA SUUNNITELTU OSALLISTAVA PROSESSI

Jotta Oppimistalon hanke etenee, Vantaan kaupungin oli muodostettava hankkeesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa jatkokehitystä varten yhteinen näkemys toiminnallisesta ja tilallisesta kokonaisuudesta. Tämä tarve oli työmme ytimessä. Suunnittelimme ja toteutimme osallistavan prosessin, jonka aikana työstimme ja kehitimme tilakokonaisuutta ja toiminnallista ratkaisua.

Kokonaisuus sisälsi neljän työpajan sarjan. Työpajoihin osallistui Oppimistalon toimijakentän oleellisimpia ankkureita. Näitä olivat esimerkiksi oppilaitokset sekä muut tärkeät sidosryhmät, kuten Kauppakamari, Helsingin yliopisto sekä Aalto yliopisto.

Asiakkaan kommentti

Osallistava yhteiskehittämisprosessi toteutettiin meitä kuunnellen. Työpajojen sisältöä räätälöitiin joustavasti sen mukaan, kuinka toiminnallinen ja tilallinen visio kehittyivät matkan varrella. Olen todella tyytyväinen taitoon, jolla ryhmätyöskentelyn sisällöt rakennettiin. Lopputulos toi paljon tietoa ja lisäarvoa hankekehittämisen jatkoaskeleille.

Näin asiakkaamme Ulla Boer Vantaalta kuvaa osallistavaa prosessia.

TILAVISIO RAKENNETTIIN TOIMINNAN EHDOILLA

Oppimistalon tilakokonaisuus koostuu yhteiskuntaviestintään ja tapahtumallisuuteen liittyvistä tiloista, erityyppisistä kohtaamisen tiloista, neuvonta ja palvelutiloista, ravintola-, kahvila-, showroom- ja liiketiloista, koulutukseen liittyvistä erikoistiloista, perinteisistä luokkatiloista, erityyppisistä työskentelytiloista sekä yritysten toimitiloista ja erilaisista TKI-tiloista. Näiden tilojen roolia, mitoitusta ja suhdetta toisiinsa työstimme osallistavien työpajojen pohjalta ja loimme selkeän tilakonseptin.

Oppimistalon tilankäyttöön kuuluu vahvasti yhteiskäyttöisyys, jonka periaatteet muodostettiin yhdessä ankkuritoimijoiden kanssa työpajoissa. Oppimistalossa kaikista soveltuvimpia tiloja yhteiskäyttöön ovat sellaiset tilat, joita joko ei tarvita jatkuvasti, tai sellaiset tilat, joiden tila- tai laiteinvestoinnit on järkevää jakaa.

Kerromme mielellämme lisää työn sisällöistä ja prosessista.
Teemu Nojonen teemu.nojonen@amerikka.fi tai tuuli.korjus@amerikka.fi 

Asiakkaan kommentti

Meille oli ensisijaisen tärkeää saada sidosryhmät mukaan unelmoimaan tulevaisuuden oppimis- ja työympäristöstä yhdessä. On hienoa, että onnistuimme visualisoimaan moninaisen ryhmän toiveet ja tarpeet. Samalla kun visio fyysisestä ympäristöstä kehittyi, käsittelimme monia tärkeitä toiminnallisuuteen liittyviä seikkoja, mitkä vahvistavat yhteistyötämme ja vievät meitä ison askeleen eteenpäin,

asiakkaamme Ulla Boer toteaa valmiista tilavisiostamme.

Lue lisää