Triplasta tuli hienompi kuin tekijöidensä summa!

Mall of Tripla aukesi lokakuussa 2019. Triplan kokonaisuus on ollut valtava hanke kokonsa lisäksi myös mukana olleiden suunnittelutoimistojen määrällä mitattuna. Tästä syystä hankkeen onnistunut läpivienti on edellyttänyt normaalista rakennushankkeesta poikkeavaa suunnitteluprosessia.

Suunnittelutoimisto Amerikka on toiminut hankkeen konseptitoimistona. Työ alkoi lähes viisi vuotta sitten ja olemme saaneet olla mukana useissa osa-alueissa. Toimistomme on ollut mukana mm. sisäilme-, ravintola-, pyöräily- ja toimitilakonsepti Workeryn* suunnittelussa yhteistyössä YIT:n, kaupallisen konsulttitoimiston, Triplan arkkitehtitoimistojen sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Amerikka on suunnitellut 1. kerroksen ja 2. kerroksen ravintola-alueiden sisustuksen sekä toimiminut apuna teknisen suunnittelun mitoituksen lähtötietojen arvioinnissa mm. asiakas-wc-mitoituksen osalta.

Mall of Triplan suunnittelun tavoitteena on ollut ainutlaatuinen asiakaskokemus. Se miten kävijä liikkuu, toimii, viihtyy ja vaikuttuu. Tavoitteen täyttyminen on varmistettu laatimalla suunnittelun tärkeimmille osille konseptit, eli toimintamallit ja niihin sopivat miljööt. YIT:n kaupallinen tiimi on pitänyt huolen, että asiakasnäkökulma on pysynyt suunnittelun johtoajatuksena koko hankkeen keston ajan.

Yhteistyöllä maailmanluokan lopputulos
Tiedon avoin jakaminen ja yhdessä suunnitteleminen eivät ole olleet perinteinen tapa toteuttaa rakennushankkeita. Globaalin kilpailun ja asiakkaiden vaatimustason kasvamisen takia tämä on kuitenkin ainoa tapa saavuttaa se taso, jonka todellinen onnistuminen vaatii. Kaikki hankkeessa mukana olleet asiantuntijaorganisaatiot ovat antaneet parastaan ja haastaneet toisiaan entistäkin parempiin suorituksiin. Suunnitteluun osallistuneiden tahojen kanssa on tähdätty ihmisläheiseen, viihtyisään, palvelevaan ja eri tarpeet huomioonottavaan lopputulokseen.

Koska mikään Triplan osa-alue ei ole yhden tahon yksin tekemä, haluamme korostaa yhteistyön tärkeyttä. Haluamme myös kiittää hankkeen kaikkia osapuolia erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos siis YIT, Arkkitehdit Soini & Horto, Sweco Architects, Reteam Ltd., Retail Flow Finland ja Pentagon Design/Linda Linko!

// Sami Maukonen
Kirjoittaja kehittää ja toteuttaa elinvoimasta, urbaania ympäristöä Suunnittelutoimisto Amerikan asiakkaille ja on erityisen kiinnostunut monimutkaisten kokonaisuuksien jäsentämisestä.

* tarkennukset konseptien sisältöihin:
• Ravintolakonsepti (ravintolakokonaisuuden määrittely, mm: ravintoloiden sijoitus, lukumäärä ja tarjonta eri alueilla)
• Sisäilmekonsepti (Mall of Triplan sisustuksen ilme ja materiaalimaailma)
• Pyöräilykonsepti
• Toimitilakonsepti (Workery-toimistokonseptin suunnittelu, nimi ja ilme), yhdessä Marker Creative Oy:n ja Plusone Agency Oy:n kanssa

Lue lisää