Voittava malli kaupallisessa kiinteistössä = ihminen + tekoäly + suunnitteluosaaminen

Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarissa Morten Kjer Jeppesen, Team Director Masterplanning & Design Europe, Gehl Architecs korosti, että rakennetun ympäristön suunnittelussa päähuomion tulisi olla ihmisten päivittäisessä elämässä, ei itse rakennuksissa. Vetovoimaista ja elinvoimaista rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjä kehitettäessä on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, mitä ihmiset arvostavat ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän valintoihinsa. Asiakkaiden ja käyttäjien ollessa tänä päivänä vielä aikaisempaa vaativampia ja valikoivampia kehitystyötä pitäisi tehdä korostetun asiakaskokemuslähtöisesti. 

Ihmisten arvostukset ja valinnat vaihtelevat. Siksi on tärkeää määritellä, millaisia ihmisiä kyseessä olevaan kiinteistöön halutaan. Tällöin puhutaan kohderyhmistä. Nuoria houkutellaan eri keinoin kuin perheellisiä ja elämäntapahippejä eri keinoin kuin uratykkejä. Lisäksi arvostukset ja valinnat muokkaantuvat jatkuvasti. Tältä osin työ ei ole koskaan täysin valmista. Megatrendit tarjoavat informaatiota jo selkeästi vallalla olevista suuntauksista. Mutta miten päästä käsiksi tuleviin trendeihin? Tuomas Syrjänen, Founder, Futurice kertoi samaisessa Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarissa kuin Jeppesen, tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista kiinteistöalalla. Syrjänen kertoi, että hiljaiset signaalit, joita ihmiset antavat esimerkiksi hakukoneiden kautta, voivat paljastaa heidän tarpeitaan ja toiveitaan varsin varhaisessa vaiheessa. Tämä tieto on arvokasta kaupallisten kiinteistöjen kehittämisessä ja auttaa luomaan ympäristöjä, jotka vastaavat ihmisten odotuksiin. Tekoäly tuokin erinomaisen uuden datalähteen olemassa olevien rinnalle ja niitä täydentämään. 

 

Kauppakeskukset asiakaskokemuksen edelläkävijöitä ja retailin voittajia 

Etenkin kauppakeskusten omistajat, kehittäjät ja managerit ovat osanneet jo pitkään tarjota proaktiivisesti asiakkailleen sekä käyttäjilleen paikkoja, jotka vastaavat näiden toiveita. Nykyaikaiset kauppakeskukset tarjoavat ostosmahdollisuuksien lisäksi palveluita sekä mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Edistyksellisimmät jopa yhteisöllisyyteen. Kauppakeskukset ovat kohtaamispaikkoja sekä tapahtumien ja yhteistyömahdollisuuksien alustoja. Ne tarjoavat joustavaa työtilaa, viihtyisiä oleskelualueita sekä vetovoimaisia ulkotiloja. Tiloja, joissa elämykset, kulttuuri ja liiketoiminta kohtaavat. Arhi Kivilahti raportoi 20.11.2023 julkaisussa ”Kaupan tila suomalaisten kauppakeskusten menestyvänkin muuta kauppaa paremmin seuraavasti:

 

Hospitalitykiinteistöt ja elämyksien tarjonta 

Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden täyttäminen on olennainen osa myös ensisijaisesti palveluiden tarjoamiseen keskittyneissä kiinteistöissä. Kööpenhaminassa syyskuussa 2023 järjestetyssä Nordic Hotel Conferencen keskusteluista nousi esiin, että koronavuosien jälkeen hotellimarkkinassa myös hotellikokemukselta kaivataan aikaisempaa enemmän elämyksellisyyttä. Myös hospitalityliiketoiminnassa tekoäly tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä. Analysoimalla sosiaalisen median trendejä ja hakukonekäyttäytymistä hotelli- ja ravintolaoperaattorit voivat räätälöidä tarjontaansa entistä paremmin vastaamaan kohderyhmänsä tarpeita ja odotuksia luoden erinomaista asiakaskokemusta. Sama pätee toki myös toimitilasuunnittelua, jossa työympäristöjen on sanottu “hotellistuneen”, kun niiltä odotetaan varsinaisen työn sujuvuuden mahdollistamisen lisäksi myös työtä tukevia palveluita ja vuorovaikutuksen tukemista.   

 

Suunnittelua Amerikan malliin with data & heart ❤️

Kaupallisia kiinteistöjä kehitetään omistajien toimesta edelleen usein excelin kautta. Tekoäly avaa kuitenkin yhä enemmän mahdollisuuksia ihmisten tarpeiden ja toiveiden mittaamiseen, kunhan erityyppisiä datalähteitä osaa yhdistää ja ristiin käyttää. Amerikassa on jo pitkään totuttu tekemään töitä paikkatiedon kanssa, ja seuraava kehitysaskel on ulosmitata tekoälystä saatava hyöty sekä asiantuntijatyössä että suunnittelupöydällä. Tämä säästää sekä aikaa että antaa tarkempia lopputuloksia. Tärkeintä on kyetä rakentamaan vetovoimainen, asiakkaiden tarpeita ymmärtävä tila, joka osaa tarjota juuri sitä, mitä asiakkaat kaipaavat. Tällaiset kiinteistöt myös tuottavat omistajalleen parhaiten. 

 

Artikkelin on kirjoittanut Amerikan asiakkuusjohtaja, valtiotieteen maisteri Maria Kelter.  

 

Kaipaako kohteesi kehittämistä? Olemme käytössäsi!
Ole yhteydessä asiakkuusjohtajaamme Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi tai soittamalla +358 40 595 8580. 

Lue lisää