Uudessa ajassa erinomainen tilallinen kokemus on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin

Stockmann Jumbo

Pandemian jälkeisessä ajassa kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut ja viihtyisyys tilallisena kokemuksena koetaan entistäkin tärkeämmäksi. Enää ei riitä, että tila vastaa ihmisen tarpeita – sen on lisäksi miellytettävä heitä! Ihmiset haluavat asioida ja viettää aikaa siellä, missä kokonaiskokemus on toiminnallisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden lisäksi tunnelmaltaan oikeanlainen. Muun muassa ravintola-, hotelli-, retail-, kauppakeskus- ja tavarataloliiketoiminnassa viihtyvyys on olennainen osa menestyvää liiketoimintaa. Pandemia on opettanut ihmiset tilaamaan asioita kotiin. Uudessa ajassa pelkkä tarjoama ei riitä. Elämyksennälkäiset ihmiset janoavat kokemuksia ja viihtyvyyttä, joten asian painoarvo on kasvanut entisestään. Asiaan on herätty myös työympäristöjen osalta, kun kodin mukavuuksiin tottuneet ihmiset tulisi saada houkuteltua takaisin myös toimistolle.

Gillet Bar & Bistro
Gillet Bar & Bistro

Asiakaskokemus keskiössä

Hyvä design on asiakaslähtöistä. Se on aina sidoksissa paikkaan ja kohderyhmien ymmärtämiseen. Hyvä design tukee asiakkaan brändiä ja boostaa hänen liiketoimintaansa. Hyvin suunniteltu kokonaisuus johdattaa ihmistä halutunlaiseen toimintaan ja kokemukseen. ”Esimerkiksi lentokenttäravintolan kaltaisilta ympäristöiltä, jossa matkustaja saattaa olla hieman jännittynyt, kaivataan tunnelmalta yleensä vahvempaa elämyksellisyyttä kuin vaikkapa kaupunkikeskustan ravintolalta, jonne on pääsääntöisesti tultu viihtymään ja jossa viipymä on pidempi. Kaupunkiravintolassa asiointi on lentokenttäravintolan asiointiin nähden erilaista, joten tunnelman siellä tulee olla sen mukainen”, sanoo Amerikan toimitusjohtaja Sami Maukonen. ”Maaseudun asukkaiden tarpeita palvelevan maatalousmyymälän tunnelmalta haetaan jotain muuta kuin kaupunkikeskustan lifestyle-vähittäiskaupan lippulaivamyymälältä”, hän lisää. ”Peliyrityksen toimitilalle kohdistuu erilaisia viihtyvyyden vaateita kuin monen yrityksen yhteiselle toimitilalle. Tämä vaikkapa siksi, että peliyrityksissä on usein töissä paljon ulkomailta yksin työn perässä muuttaneita työntekijöitä, joilla ei ole vielä ystäväverkostoa Suomessa. Heille mahdollisuudet yhdessäoloon ja verkostoitumiseen työpaikalla jopa töiden jälkeen on usein hyvinkin tärkeää”, hän jatkaa.

Mall of Tripla Market zoo restaurant image
Mall of Tripla, Market Zoo

Mistä oikeanlainen tilallinen kokemus syntyy ja millä se rakennetaan?

Ihminen kokee tilaa kaikilla aisteillaan ja virittäytyy tunnelmaan tilan luonteen mukaan. Oikeanlaisen tilallisen kokemuksen luominen kuhunkin eri ympäristöön vaatii ammattitaitoa. Taitava suunnittelija hallitsee sävyjen ja muotojen välisen vuorovaikutuksen, materiaalien vuoropuhelun ja abstraktit, tilassa välittyvät kollaasit. “Tila koetaan miellyttäväksi, kun kohteen tunnelma on säädetty eri keinoin optimipisteeseen. Vaikuttavina tekijöinä tunnelmallisen sisustuksen ja harkitun kalustuksen lisäksi korostuvat valaistus ja akustinen ympäristö sekä toiminnallisuus joka luo miellyttävän käyttäjäkokemuksen aistikokemuksien lisäksi”, kertoo Amerikan projektipäällikkö Sanni Ruola. “Toimiva ja muunneltava valaistus korostuu yhtenä suurimpana tunnelman tekijänä ympäröivien tilallisten elementtien rinnalla. Hyvin suunnitelulla valaistuksella luodaan tunnelmia ja ohjataan asiakkaan katsetta oikeisiin kohteisiin”, hän jatkaa. Ruola myös muistuttaa, että erilaisten ärsykkeiden häivyttäminen ja mm. talotekniikan integroiminen tilan muuhun tunnelmaan vaatii ammattitaitoa ja ymmärrystä laajemmasta suunnittelukentästä. “Tämä korostuu etenkin hotellisuunnittelussa, jossa hotellihuoneisiin tullaan ensisijaisesti lepäämään.”

Helsinger Kaivopiha

Ylivoimainen design-kombo

Hyvä design on saumatonta yhteistyötä tilaajan, suunnittelijan, sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden välillä. Yhteistyötä tuetaan toimivilla työpajakäytännöillä, laajalla asiantuntijaverkostolla, tausta-analyyseillä ja hyvällä yhteistyöfiiliksellä. ”Suunnittelutoimisto Amerikassa on valmiudet tukea tilaajaa monipuolisella osaamisella sijaintianalyyseistä lupa-asioihin ja kiinteistö osaamisesta markkinointiin”, kertoo Amerikan luova johtaja Teemu Nojonen. ”Amerikka voi tuottaa pieneenkin kohteeseen tehokkaasti taustadataa, joka auttaa konseptin kehityksessä. Osaamisemme kiinteistöpuolella tukee käyttäjän liiketilan hakua ja tarvittaessa myös sopimusasioita. Arkkitehti-tiimimme voi hoitaa liiketilamuutosten lupa-asiat, tarvittaessa laajatkin muutostyöt”, Nojonen jatkaa. ”Ylivoimainen designkombo syntyy eri alojen huippuosaajista sekä kyvystä johtaa heitä kohti haluttua päämäärää,” hän toteaa.

Kuuntele tästä FIGBC:n podcast-jakso, jossa toimitusjohtajamme Sami Maukonen keskusteleen FIGBC:n Anne Valkaman kanssa kestävästä kehityksestä tilassuunnittelussa.

Esimerkkejä luomistamme erinomaisista tilallisista kokemuksista eri mittakaavoissa ja eri liiketoiminnoissa:
Ravintola Gillet Bar & Bistro
Työnteon uudenlainen ympäristö Helsinger
Ruokailun keskittymä Kluuvi Kitchen
Hankkijan maaseudun konseptimyymälä
Stockmann Jumbo ja erinomainen ostokokemus
Kaupunkikeskus Mall of Tripla

Artikkelin on kirjoittanut Amerikan asiakkuusjohtaja, valtiotieteen maisteri Maria Kelter yhdessä Amerikan luovan johtajan, arkkitehti SAFA Teemu Nojosen, projektipäällikkö/sisustusarkkitehtien Sanni Ruolan, Taru Leppäsen sekä Arno Puukon kanssa.

Kaipaako kohteesi kehittämistä? Olemme käytössäsi!
Ole yhteydessä Asiakkuusjohtajaamme
Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi tai soittamalla +358 40 595 8580.

Lue lisää