Faktat

Kohde:
Hankkijan uuden myymäläkonseptin kehitys / Seinäjoen pilottimyymälän suunnittelu

Asiakas:
Hankkija Oy

Ajankohta:
2019-2021

Laajuus:
Seinäjoen pilottimyymälä, n. 1700 m2 (toimistot mukana)

#designbyamerikka:
Myymäläkonsepti: Myymälän strategisen mallin määrittelyprosessi, kehitystyöpajojen valmistelu ja fasilitointi sekä myymäläsuunnittelu

Top 3

  • Uusittu asiakaskierron malli
  • Ikonisen Hankkija-brändin myymäläkonseptin strateginen, toiminnallinen ja visuaalinen uudistus
  • Yhteistyö Hankkijan henkilöstön kanssa

Project team

  • Amerikka: Sami Maukonen, Matias Hietanen, Harri Tarkka
  • Hankkijan henkilöstö, kehityspäällikkö Asko Hyyrönmäen vetovastuussa

Projektin lähtökohdat:

Hankkeen tehtävänä oli uudistaa Hankkijan myymäläkonsepti palvelemaan paremmin sekä kuluttaja-asiakkaita, että maatalousyrittäjiä. Työ alkoi strategisella analyysi- ja määrittelyvaiheella, jonka aikana suunniteltiin mm. myymälän palvelutarjonta, palvelumalli, asiakaskokemuksen tavoitteet ja työntekijöiden tarpeet. Strategisesti merkittävimmät muutokset liittyivät ammatti- ja kuluttajapalveluiden entistä tiiviimpään yhteistyöhön, myymälän palvelutarjonnan ja palvelumallin uudistamiseen ja myymäläviestinnän selkeyttämiseen. Hankkijan johto ja henkilöstö olivat vahvasti mukana ”Yhteinen Hankkija”-projektin suunnittelussa mm. yhteisten työpajojen muodossa.

Ikonisen Hankkija-brändin uudistus

Myymäläkonseptin pilotiksi valittiin täysin uusi Seinäjoen myymälä. Myymäläsuunnitelmassa strategiset päätökset muutettiin konkretiaksi. Luotiin myymälälle tunnelma, värimaailma, valaistus, kalustus, esillepanot ja myymäläviestintä. Varmistettiin, että logistiikka ja myyjien tilat ja toiminnot ovat uuden myymälästrategian mukaisia sekä Hankkijan brändin näköisiä. Pilotoitiin uusia toimintamalleja, kuten noutopistettä, joka palvelee myös ilta- ja yöaikaan.

Laadukkaat tilat vapaa-ajan ja maatalousyrittäjien palvelevalle asiantuntijalle

Myymälä korostaa Hankkijan roolia vapaa-ajan ja maatalousyrittäjien palvelevana asiantuntijana. Laadukas tuotevalikoima on nostettu esille ja tuoteryhmien ja tuotteiden löydettävyyttä tuetaan selkeällä myymäläviestinnällä. Vastuullisuus toteutuu elinkaariajattelun kautta: kalusteet on suunniteltu huolella ja ne on tehty kestämään. Laadukasta kokonaisuutta ei tarvitse olla jatkuvasti uusimassa tai päivittämässä.

Lue Hankkijan kehityspäällikkö Asko Hyyrönmäen sekä johtaja Auvo Kinnusen haastattelu projektiin liittyen tästä.

Kaipaako kohteesi kehittämistä? Olemme käytössäsi! Ole yhteydessä Asiakkuusjohtajaamme Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi, tai soittamalla +358 40 595 8580

Lue lisää