Faktat

Kohde:
Konseptiesityksen ja vuokrausaineiston luominen haastattelujen, työpajojen sekä lähdeaineiston pohjalta

Asiakas:
NCC

Ajankohta:
2020-2021

Laajuus:
Koko kohteen laajuus 30 000 m²

#designbyamerikka:
Konseptiesitys ja vuokrausaineisto haastattelujen, olemassaolevan aineiston sekä workshoppien pohjalta

Top 5

  • Ainutlatuisen innovaatiokeskittymän konseptointi yhdessä Espoon Kaupungin, Omnian, VTT:n sekä NCC:n kanssa
  • Monialaisen asiantuntija- ja sidosryhmäjoukon osallistaminen konseptikehitykseen
  • Tiedottaminen hankkeesta sekä yhteisten tavoitteiden selkeyttäminen työpajojen avulla
  • Cleantech Gardenin visualisointi
  • Konseptiesitys ja vuokrausaineisto asiakkaan käyttöön, aineiston visuaalinen ilme

Työryhmä

  • NCC
  • Omnia, VTT ja Espoon kaupunki
  • Havainnekuvat ja arkkitehtisuunnittelu: Jaakkola Arkkitehdit, Arkkitehtityöhuone APRT
  • Suunnittelutoimisto Amerikka: Teemu Nojonen, Linda Praulina, Matias Hietanen, Arno Puukko, Fiia Mustonen, Sami Maukonen, Maria Kelter

Ideat ja visiot kiteytyy konseptisuunnitelmaksi

Cleantech Garden on Espoon Kiviruukkiin toteutettava bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä, joka tuo Kivenlahden tulevan metroaseman lähistölle runsaasti lisää työpaikkoja ja palveluita. NCC:llä on alueesta suunnitteluvaraus yhdessä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa.

 Cleantech Gardenin konseptikehitysprojekti toteutettiin rakennusliike NCC:lle. Projektiin kuului konseptiesityksen ja vuokrausaineiston laatiminen haastattelujen, olemassa olevan aineiston sekä erityisen tärkeässä roolissa olleen osallistavan työpajatyöskentelyn pohjalta.

Projektin tärkein tavoite oli kiteyttää laaja-alaiset ideat ja visiot hankkeen keskeisiltä yhteistyötahoilta konkreettiseksi ja toteutusedellytykset takaavaksi konseptisuunnitelmaksi sekä tämän pohjalta luoda asiakkaan käyttöön tehokas vuokrausaineisto ja visuaalinen tilailme. NCC:n hankekehityksen lisäksi hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat Espoon Kaupunki, Omnia ja VTT.

Jopa 40 osallistujan työpajatyöskentelyllä näkemykset talteen

Sidosryhmien osallistamisessa hyödynnettiin etätyöpajoja, joissa yhteistyötahoilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja jakaa näkemyksiä hankkeeseen liittyen. Samalla hankkeen parissa työskentelevät saavat myös ajantasaista tietoa hankkeen kehitykseen liittyen. Kehittyneet työkalut ja työpajakäytännöt ovat mahdollistaneet jopa yli 40 osallistujan tehokkaan yhteistyön ja sisällöntuotannon. Työpajoista kootuista ideoista ja näkemyksistä Amerikka loi konseptikirjan sekä markkinointiaineiston hankkeen käyttöön.

Työpajatyöskentelyn lisäksi projektissa haastateltiin toimijoita ja yrityksistä, jotka valmistavat ja hyödyntävät tulevaisuuden materiaaleja sekä kuunneltiin tutkijoita, jotka tekevät työtä tulevaisuuden kaupunkiliikkumisen sekä energiaratkaisujen parissa.

Pääset lukemaan hankkeesta lisää Espoon kaupungin ja NCC:n sivuilta.

 

 

Kaipaako kohteesi kehittämistä? Olemme käytössäsi! Ole yhteydessä Asiakkuusjohtajaamme Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi tai soittamalla +358 40 595 8580

Lue lisää