Faktat

Kohde:

Asiakas:
Sitowise ja YIT

Ajankohta:
2018

Laajuus:
Helsingin kantakaupunki

#designbyamerikka:
Palvelujen kehitys keskusta-alueella sekä näkemykset Helsingin keskustan mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Top 3

  • Helsingin keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden kehittäminen
  • Kivijalan palveluiden tulevaisuus osana keskustan liikenneratkaisuja
  • Esimerkillinen yhteissuunnittelun prosessi konsortion jäsenten välillä

Työryhmä

  • Amerikka: Teemu Nojonen ja Jere Gröhn
  • Sitowise
  • YIT

Projektin lähtökohdat:
Helsingin kaupunki pyysi kymmeneltä suunnittelutoimistolta ideoita kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun ratkaisuiksi. Kahdeksan toimistoa jätti ehdotuksensa. Amerikka toimi tiimin kaupallisena asiantuntijana ja oli mukana määrittelemässä Helsingin keskustan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Viihtyisämpi ja toiminnallisempi Helsingin keskusta:
Kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu on osa Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategiaa. Työssä selvitetään Helsingin ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Tavoitteena on myös selvittää se, miten tienkäyttömaksuilla voitaisiin rahoittaa maanalaisen kokoojakadun investointia. Amerikka laati esityksen keskustan ns. ykkösalueen (KTI) laajennuksesta ja kantakaupungin kaupallisesta kehityksestä.

Suunnitteluprosessi:
Yleissuunnittelun tulokset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2020. Mahdollinen hankkeen toteutusvaihe organisoidaan myöhemmin erikseen.

Sitowisen ja YIT:n ehdotus Helsingin kävelykeskustan laajentamisesta ja maanalaisesta kokoojakadusta 08/2018: www.huomisenhelsinki.fi/

Lue lisää