Faktat

Kohde:
Tapahtumatalo Bank

Asiakas:
Noho Partners Oyj

Ajankohta:
2019-2021

Laajuus:
Yht, 2700m2; 430 lounasasiakaspaikkaa; 260 kokousvieraspaikkaa; 104 auditoriopaikkaa; 70 lämpiöasiakaspaikkaa

#designbyamerikka:
Toiminnallinen konseptikehitys, sisustus- ja kalustesuunnittelu, urakka- ja toteutussuunnittelu

Top 4

  • Toiminnallisesti muuntojoustavat tila- ja kalusteratkaisut. Tilojen muuntautuminen 10 henkilön aamiaisesta 800 henkilön lounaaseen tai kuuden henkilön kokouksista satojen juhlijoiden tapahtumiin
  • Vetovoiman parantaminen ja käyttöasteen kasvattaminen
  • Vanhan Postipankin pankkisalin suojeltujen pintojen huomioiminen ja integroiminen uuteen sisustukseen
  • Ekologisesti kestävät ratkaisut sekä olemassa olevien tilaelementtien ja kalustuksien hyödyntäminen

Tiimi

  • Amerikka: Sanni Ruola, Arno Puukko ja Teemu Nojonen
  • Arkkitehtitoimisto Design Team Oy, Onni Lahtinen (ARK)
  • NoHo Partners (tilaaja)
  • Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda (kiinteistön omistaja)
Asiakkaan kommentti

Olen erittäin tyytyväinen asiantuntemukseen ja toimintaan erilaisissa tilanteissa ja väliprosesseissa. Projektin hallinta oli mielestäni erinomaista kaikissa tilanteissa eikä minulla ole kuin positiivista palautetta kokonaisuudesta ja yhteistyöstä.

Pihka Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja Ilja Björs

Projektin lähtökohdat

Tapahtumatalo Bankin uudistus toteutettiin NoHo Partnersille, Kiinteistösijoittaja Spondan omistamaan Unioninkatu 20-22 rakennukseen. Uudistus koski aula- ja lounasravintolaa, muunneltavia kokous- ja luentotiloja, lämpiö- ja auditoriotiloja sekä naulakko- ja WC-tiloja.

Projektin tärkein tavoite oli nostaa kohteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä tehokkailla ratkaisuilla, jotka hyödyntäisivät mahdollisimman pitkälti olemassa olevia rakenteita. Tilojen monikäyttöisyyden ja joustavien ratkaisujen lisääminen oli projektissa oleellista. Isoimmat rakenteelliset muutokset liittyivät katutason tilojen aktivoitiin ja houkuttelevan sisäänkäynnin rakentamiseen, mikä mahdollistaa tilojen monipuolisen yhteiskäytön. Tiloja voidaan uudistuksen jälkeen tarjota entistä laajemmalle asiakaskunnalle ja entistä joutavammin eri tarkoituksiin.

Konseptointivaihe kiinteistön omistajan kanssa

Projektin suunnitteluratkaisut perustuvat yhdessä tilaajan sekä kiinteistönomistajan kanssa luotuun visioon, joka rakennettiin työpajatyöskentelyn kautta. Visiossa selvitettiin sekä käyttäjän että kiinteistönomistajan tavoitteet ja määriteltiin nykyaikaisen tapahtumatalon toiminnalliset tarpeet. Suunnitteluratkaisut työstettiin lopulliseen muotoonsa yhteistyössä kohteen arkkitehdin kanssa.

 

Lisää arvoa kiertotalouden periaatteita noudattaen

Tilasuunnittelun valintojen tuli integroitua olemassa olevaan vanhaan pankkisalimiljööseen tuoden se kuitenkin ilmeensä kautta tähän päivään. Kohteessa haluttiin säilyttää kohteen luonteeseen kuuluva arvokkuus. Uusien pintamateriaalien, tekstuurien ja sävymaailman kautta ilme muuntautui 2020-luvulle. Koska kohteessa hyödynnettiin suhteellisen paljon olemassa olevaa tilapintaa ja tekniikkaa, suunnitteluratkaisuja määrittelivät tarkat raamit. Esimerkiksi kokouskeskuksen siirreltävät väliseinäjärjestelmät hyödynnettiin ja pinnoitettiin uudelleen modernilla materiaalipaletilla. Samaa periaatetta noudatettiin myös monissa muissa seinä- ja alakattopinnoissa, joita uudistettiin ekologisesti järkevin keinoin. Muutoksessa hyödynnettiin mahdollisimman paljon olemassa olevia kiintokalusteita esimerkiksi päivittämällä näiden verhoilut ja pinnat. Uusittavat kiintokalusteet, kuten ravintoloiden linjastot ja tiskit sekä kiinteämmät sohvakalusteet suunniteltiin tilan tunnelmaan ja arvokkaaseen pankkisalimiljööseen sopiviksi. Irtokalusteet uusittiin pääosin.

Käytettävyys ja muuntojoustavuus edellä

Projektissa hyödynnettiin asiakkaan olemassa olevaa, laajaa irtokalustevarastoa. Kalusteet sovitettiin osaksi uutta sisustussuunnitelmaa pintakäsittelemällä ne. Kalustevalinnoissa funktionaalisuus, liikuteltavuus ja muunneltavuus olivat ensisijaisia kriteereitä. Uudet kalustehankinnat toteutettiin harkitusti, minkä johdosta kohteessa on uudistuksen jälkeen tyylikäs sekoitus uutta ja vanhaa.

Uudistuksen yhteydessä talotekniikkaa ja sähköistyksiä uusittiin tarpeen mukaisesti kevyin toimenpitein, mutta itse perusjärjestelmät säilytettiin sellaisenaan. Kohteen AV- ja varausjärjestelmät uusittiin. Valaistus kaipasi monimuotoisuutta, jonka vuoksi sitä lisättiin tarpeellisiin kohtiin. Lounasravintolasalin alkuperäiset design-valaisimet ja valokatto säilytettiin sellaisenaan. Valaistuksen toteutuksessa hyödynnettiin suurilta osin olemassa olevia valaisinpisteitä ja sähkövetoja, joita täydennettiin sisustussuunnitelman mukaisesti.

 

Asiakkaan kiitokset

Asiakkaamme, Pihka Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja Ilja Björs, kertoo uudistuneen ilmeen ja käytettävyyden parannusten tuovan Tapahtumatalo Bankiin sekä uutta että vanhaa asiakaskuntaa; vanha ja arvokas on nyt uudistettu arvokkaasti tähän päivään. Björs kertoo asiakkaiden vastaanottaneen muutokset pääsääntöisesti erittäin hyvin. ”Korona-ajasta johtuen monia uudistuksia oli mahdotonta toteuttaa. Asiakkaan näkökulmasta olemme kuitenkin saaneet uudistukset vietyä hyvin myös loppukäyttäjän suuntaan ja olemme saaneet kiitoksia uusilta asiakkailta.”

Lisäksi Björs kertoo yhteistyön Suunnittelutoimisto Amerikan tiimin kanssa olleen mieluisa kokemus. ”Olen erittäin tyytyväinen asiantuntemukseen ja toimintaan erilaisissa tilanteissa ja väliprosesseissa. Korona vei omalta osaltaan meidän omia mahdollisuuksia pois mutta saimme kuitenkin toteutettua yhdessä projektin lupaustemme mukaisesti. Projektin hallinta oli mielestäni erinomaista kaikissa tilanteissa eikä minulla ole kuin positiivista palautetta kokonaisuudesta ja yhteistyöstä.”

Kaipaako kohteesi kehittämistä? Olemme käytössäsi! Ole yhteydessä Asiakkuusjohtajaamme Maria Kelteriin sähköpostitse maria.kelter@amerikka.fi, tai soittamalla +358 40 595 8580

Lue lisää